Close

פסטה פיורי - יקום

בפסטה פיורי, בכניסה לקיבוץ יקום כל החלונות בלגי פלוס !

פסטה פיורי יקום

סניף יקום של פסטה פיורי
בסניף שנפתח בכניסה לקיבוץ יקום . בחרו אנשי ״פסטה פיורי״ להשתמש במוצרי המותג בלגי פלוס על מנת לשמור על סטנדרטים גבוהים, יופי ולגרום לשמש הישראלית להאיר את הסניף. +Belgi סימן לאיכות
צרו קשר