Close

תשובות על חלונות בלגיים

כל מה שרצית לדעת על חלונות בלגיים מתוצרת +Belgi!

תשובות לשאלות על חלונות בלגיים

כמה גדולים עשויים להיות חלונות ודלתות בלגיים?

חלונות ודלתות בלגיים מיוצרים באופן ייעודי לכל פרויקט בנפרד, ולעתים קרובות הם נבחרים על פי יכולתם למלא פתחים גדולים מאוד תוך שמירה על קו ראייה צר. בשל העוצמה האינהרנטית של הפלדה, חלונות ודלתות בלגיים ניתנים לייצור במידה גדולה או גדולה יותר מכל מערכת חלון ודלת קונבנציונלית אחרת בשוק.

מה דומה ומה שונה בין מחזור החיים של חלונות (או דלתות) של בלגי פלוס העשויים ברזל איכותי, לזה של חלונות (או דלתות) אלומיניום, עץ, או ויניל?

העוצמה והעמידות האינהרנטיים של חלונות ודלתות של בלגי פלוס העשויים ברזל איכותי מאפשרים מוצר שעולה בביצועיו על כל חומר חלון אחר – אלומיניום, עץ או ויניל.

מה העובי של חלונות בלגיים מתוצרת בלגי פלוס?

העובי של חלונות בלגיים מתוצרת בלגי פלוס משתנה בהתאם לגודל ולתצורה של היחידה, כמו גם לסוג הזכוכית.

מה העובי של חלונות בלגיים מתוצרת בלגי פלוס?

העובי של חלונות בלגיים מתוצרת בלגי פלוס משתנה בהתאם לגודל ולתצורה של היחידה, כמו גם לסוג הזכוכית.

האם חלונות ודלתות בלגיים מתוצרת בלגי פלוס יעילים תרמית?

הפרופיל הבלגי הוא מינימליסטי, ולכן מקנה קו ראייה צר, ובכך מקטינה את היחס שבין הזכוכית למסגור.

אילו סוגים של טיפול מקדים וצבע גימור זמינים עבור חלונות בלגיים מתוצרת בלגי פלוס?

אפשרויות הטיפול המקדים כוללות גלוון, וצבעי הגימור כוללים צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי וצבע עליון אקרילי דו רכיבי.

כמה זמן אמור להחזיק מעמד צבע גימור?

צבע גימור עם היקף מינימלי של טיפול יכול להחזיק מעמד 10-15 שנים בהתאם לתנאים הסביבתיים.

באילו סוגי זכוכית ניתן להשתמש בחלון בלגי מתוצרת בלגי פלוס?

בחלונות הבלגיים מתוצרת בלגי פלוס ניתן להשתמש בכל זכוכית על פי דרישה. בדרך כלל אנו משתמשים בזכוכית טריפלקס רבודה (זכוכית בטחון) בעובי הנדרש לפי גודל ולפי התקן.

למה החלונות או הדלתות נשלחים ללא זכוכית?

עקב הגדלים הייעודיים הגדולים של חלונות ודלתות פלדה, שיקולים של קלות טיפול והתקנה הופכים את הזיגוג בשטח למעשי יותר.

אילו סוגי רשתות זמינים לחלונות בלגיים מתוצרת בלגי פלוס?

רשתות חרקים או אבטחה.